Понеділок
25.05.2020
06:41
Вітаю Вас Гість
RSS
 
ДНЗ "Світлячок"
Головна Реєстрація Вхід
Публічна інформація »
Меню сайту

Наше опитування
Як ви оцінюєте навчально-виховну роботу ДНЗ?
Всього відповідей: 58

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

...

Форма входу

Звіт завідувача ЗДО перед колективом та громадськістю за 2019 рік

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Я, Єременко Раїса Іванівна, завідувач дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу «Світлячок», звітую про основні напрямки своєї діяльності за 2018-2019 навчальний рік. Як і всі мої колеги, свою діяльність завідувача ЗДО у 2018-2019 навчальному році я здійснювала у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Статуту ДНЗ. Уся діяльність була спрямована на виконання Законів України «Про звернення громадян», «Про інформацію», Постанов Уряду України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України, управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради, на розвиток дошкільного навчального закладу, створення оптимальних умов для виховання дітей, , створення умов для роботи педагогічних працівників, підвищення ефективності виховного процесу шляхом запровадження розвиваючих заходів, залучення батьків до їх організації та проведення, вела системний контроль за станом організації фізкультурно-оздоровчої , забезпечувала умови для збереження та зміцнення здоров’я вихованців ЗДО. Намагалася сумлінно виконувати свої посадові обов’язки, того ж вимагала й від інших членів адміністрації, вихователів, усіх працівників закладу дошкільної освіти. Зараз, коли навчальний рік закінчився і з’явилася можливість проаналізувати свою діяльність, готуючись до звітування, я бачу невикористані протягом навчального року можливості в роботі колективу, можливо, прояви не зовсім належної вимогливості з мого боку, про що буду говорити в подальших розділах звіту і з вдячністю прийму критичні зауваження, корисні пропозиції з вашого боку.

Загальні відомості про ЗДО «Світлячок»

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) «Світлячок» розташований за адресою: вул. В.Чаплінського, 24. В закладі функціонує 6 груп, в яких виховувалось 173 дитини.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’ я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Керуючись основними положеннями Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про захист дитинства», Конвенцією «Про права дитини», «Концепцією дошкільного закладу», інструктивно-методичним листом «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, виконуючи завдання програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», додаткових парціальних програм: програми з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програми з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик» та річного плану на 2018-2019 навчальний рік колектив плідно працював над виконанням поставлених завдань завдань та досягнення мети.

Головною метою роботи дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Групові приміщення ДНЗ забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка відповідає інноваційним вимогам та організовано з урахуванням інтересів дітей та їх віковим особливостям: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку вихованців в самостійній і спільній діяльності. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (мультимедійних пристроїв, комп’ютерної техніки).

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- музична зала;

- кабінет психолога;

- методичний кабінет;

- медичний блок;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи,

- спортивний та ігрові майданчики.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідуючою і погоджувався з управлінням освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради.

Для підвищення рейтингу дошкільного закладу, пропагування досвіду роботи педагогічного колективу, ознайомлення громадськості та батьків з життям ЗДО постійно поповнюється матеріалами сайт закладу svitlyachki.at.ua

Управлінська діяльність

З метою визначення рівня та вдосконалення освітньо - виховного процесу, адміністрацією ЗДО були охоплені контролем усі суттєві питання. Спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди з вихователями, перегляди занять, інші форми роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що загалом педагоги закладу спрямовують освітній процес на розвиток комунікації дошкільників, вчать вмінню спілкуватися та жити в навколишньому світі.

У 2018–2019 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрація закладу охопила оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в закладі, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Під час педагогічних рад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки. Але слід вказати на те, що інколи педагоги проводили заплановані заняття із запізненням, не вкладаючись в графік річного плану. В наступному навчальному році це питання потрібно взяти на особливий контроль вихователю-методисту Петриченко Н.М.

Кадрове забезпечення

Колектив дошкільного закладу згідно штатного розкладу нараховує 38 штатних одиниць, з них - педагогічного персоналу 18 осіб. ЗДО «Світлячок» повністю укомплектований педагогічними кадрами: завідувач, вихователь-методист, вихователі - 10, музичний керівник - 1, практичний психолог – 1, вчителі-логопеди – 2, інструктор з фізкультури – 1, керівник гуртка зображувальної діяльності – 1.

Слід відмітити, що фаховий рівень педагогічних кадрів ЗДО досить високий. До того ж він забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на рівні закладу дошкільної освіти, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів.

В цьому навчальному році успішно пройшли атестацію два педагоги закладу. Вчитель-логопед Ситник І.О. здобула першу кваліфікаційну категорію, а керівник гуртка зображувальної діяльності Пожарницька О.А. підвищила свій тарифний розряд.

Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну, інноваційну роботу педагогів. Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ЗДО відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

Методична робота

З метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у закладі дошкільної освіти у поточному році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.

Освітній процес в ЗДО проходив у відповідності до вирішення головної науково-методичної проблеми ДНЗ «Теорія і практика соціалізації старших дошкільників в умовах дошкільного навчального закладу»

Виходячи з аналізу освітньо-виховної і методичної роботи у 2017-2018 навчальному році, ураховуючи досягнення й перспективи розвитку, педагогічний колектив визначив основні завдання на 2018-2019 навчальний рік:

- сприяти соціалізації дітей, вихованню у них національної гідності, моральних якостей шляхом активного використання хортинг-ляльок: Хортишка і Хортусі;

- спрямувати роботу педагогічного колективу на набуття сенсорно-пізнавальної компетенції дітей дошкільного віку засобами умовно-символічних зображень, моделювання і технологій розвиваючих ігор (З.Дьєнеша, Д.Кюїзенера, В.Воскобовича) та ін.;

- сприяти розширенню форм та видів співпраці з родинами, прозорості та відкритості роботи закладу через роботу веб-сайту, створення відкритих груп в соціальній мережі Facebоok.

В цьому навчальному році підійшла до завершення експериментальна діяльність за темою «Формування соціально-комунікативних умінь у старших дошкільників у процесі театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі» під керівництвом Острянської Олени Анатоліївни, кандидата педагогічних наук, доцента, старшого наукового співробітника лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України. На даний час О.А.Острянська формує науково-методичні посібники за матеріалами, які активно подавали педагоги закладу під час експерименту.

22-23 березня відбулася Перша Міжнародна науково-практична конференція до Дня заснування хортингу в м. Ірпінь «Хортинг – національний бренд України у світі: Олімпійська перспектива», в якій ми з вихователем-методистом Петриченко Н.М. прийняли участь та були співавторами доповіді «Українські народні традиції, звичаї та обряди як чинники соціалізації дитини старшого дошкільного віку в театралізованій діяльності у ЗДО», з якою виступала на конференції Острянська О.А.

Олена Анатоліївна упродовж усього експерименту високо оцінювала як професіоналізм кожного педагога зокрема, так і організацію освітнього процесу в нашому закладі загалом.

Згідно з планом управління освіти, 14 лютого на базі нашого ЗДО відбулося міське методичне об’єднання керівників гуртків ЗД та вихователів старших груп за темою «Урізноманітнення ігрової, мовленнєвої та художньої творчості дошкільників засобами музейної педагогіки». Родзинкою ММО було дефіле українського народного костюма, яке коментувала журналіст, краєзнавець Артюшенко О.А. Учасники ММО високо оцінили професіоналізм керівника гуртка ЗД Пожарницької О.А. та вихователя старшої групи Чаплінської С.А.

Упродовж року педагогічний колектив ЗДО спрямовував свою роботу на набуття сенсорно-пізнавальної компетенції дітей дошкільного віку засобами умовно-символічних зображень, моделювання і технологій розвиваючих ігор З.Дьєнеша, Д.Кюїзенера, В.Воскобовича та ін. Єдиною проблемою у використанні цих ігор є їх висока ціна, тому ще не було можливості забезпечити кожну дитину потрібним набором. Вихователі знаходили вихід, ділячи матеріал з одного набору на кілька дітей або проводили заняття по підгрупах. Ефективність використання даних технологій не потребує доказів. Тому бажано знайти прийнятний вихід із даної ситуації та збільшити кількість необхідного розвиваючого матеріалу.

Відповідно до річного плану ЗДО було проведено чотири педагогічних ради за темами:

- Пріоритетні завдання закладу дошкільної освіти на 2018-2019 н.р. та підсумки роботи за 2017-2018 н.р.;

- Формування основ патріотичного виховання дітей дошкільного віку засобами народознавства;

- Про формування сенсорно-пізнавальної компетенції дітей дошкільного віку;

- Результативність освітньої роботи з дошкільниками.

Засідання педагогічної ради проходили в атмосфері щирості та відвертості, взаємоповаги і принциповості.

Проведено три семінари:

- Як плекати патріотів;

- Семінар-практикум «Інновації в дошкільній освіті. Педагогічна майстерня «Математичні знахідки»;

- Семінар-практикум «Роль народних ігор у вихованні дітей дошкільного віку як метод пізнання себе і світу»;

Кожного місяця проводились консультації для педагогічного персоналу.

З метою вдосконалення педагогічної майстерності педагогів, обміну досвідом, в ході підготовки до педагогічних рад та семінарів вихователями ЗДО було проведено ряд відкритих переглядів занять з дітьми. Приємно констатувати, що всі заняття проведені на високому рівні та відзначити зріст педагогічної майстерності педагогів з невеликим досвідом роботи: Яценко К.В., Ярмолюк Л.А. В ході занять, для соціалізації дошкільників та розв’язання науково-методичної проблеми, педагогами активно використовувались хортинг-ляльки Хортишко і Хортуся.

Упродовж року активно працювала творча група ЗДО «Удосконалення професійної творчості» у складі: завідувача ЗДО Єременко Р.І., вихователя-методиста Петриченко Н.М., вихователів Чаплінської С.А., Задорожньої В.М., Яценко К.В. та практичного психолога Бондаренко Н.М., яка працювала над впровадженням в освітній процес ЗДО педагогічних технологій, що сприяють формуванню та розвитку сенсорно-пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку, формувала в колективі позитивне та зацікавлене ставлення педагогів до використання нестандартних методів, прийомів навчання та дидактичного матеріалу.

Хочу подякувати педагогам закладу за активну участь у конкурсі на кращий посібник з логіко-математичного розвитку, організований управлінням освіти та особлива подяка вихователям Домбровій Л.М. та Ярмолюк Л.А., адже їхній посібник зайняв друге місце.

Слід відзначити старанність та професійність музичного керівника Поліщук О.Ю. Адже так приємно спостерігати з яким задоволенням біжать до неї на заняття вихованці, а також подякувати Ользі Юріївні за чудову підготовку дітей на щорічний «Фестиваль талановитих дошкільнят».

Старші групи «Вишенька» та «Калинка» відгукнулись на пропозицію Благодійного фонду «Щаслива лапа» провести «Всеукраїнський урок доброти». Вихователі Домброва Л.М. та Чаплінська С.А. провели заняття з метою виховання у дітей любові до тварин, бережного та відповідального ставлення до тварин. Причому, переглянувши запропонований до заняття матеріал, вихователі побудували його по-іншому, я вважаю, навіть цікавіше, ніж було запропоновано. Після проведення заняття наш заклад отримав відповідний сертифікат.

В квітні та травні пройшли підсумкові заняття у всіх вікових групах. Аналіз занять підтвердив, що освітній процес в кожній групі іде планомірно, будується на основі річних завдань закладу. Моніторинг рівня засвоєння вимог програми «Українське дошкілля» всіх вікових груп є основним показником педагогів та усього колективу у цілому. За результатами діагностики дошкільників по засвоєнню програми рівень знань дітей відповідає вимогам даної програми.

Серйозну увагу педагогічний та медичний персонал приділяв питанням охорони та зміцнення здоров’я дітей, їх фізичному розвитку. Результати тестування фізичного розвитку дітей виявив сформованість життєво важливих видів основних рухових дій (ходьби, стрибків, метання, лазіння). Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи. .

Робота з формування здорового способу життя вихованців реалізовувалася через:

- заняття з фізкультури

- ранкова гімнастика

- фізпаузи і фізкультхвилинки на заняттях

- гімнастика пробудження

Оздоровча робота з нашими вихованцями включає в себе:

- щоденне перебування дітей на повітрі

- сонячні та повітряні ванни

- водні процедури влітку

- ходіння босоніж по екологічній стежині

- дихальна гімнастика

Психологічна робота

Упродовж 2018-2019 навчального року робота психолога велася відповідно до Закону України «Про освіту», Положенням про психологічну службу в системі освіти України, основних наказів про психологічну службу від Міністерства освіти і науки України, Етичного кодексу практичного психолога, Декларації ООН про права дитини.

Основні завдання роботи психолога полягали у:

· Систематичному вивченні психічного розвитку дітей молодшого дошкільного віку: діагностика адаптаційних процесів;

· Виявленні дітей з відхиленнями у емоційно-вольовій сфері і дітей з неординарною поведінкою та своєчасне надання їм допомоги;

· Психологічному супроводі освітньої діяльності педпрацівників старших груп щодо підготовки дітей до навчання у школі;

· Просвітницькій роботі серед працівників та батьків вихованців з метою підвищення їх психологічної компетенції;

· Спільній роботі із спеціалістами ДНЗ щодо забезпечення кожного вихованця супроводом;

· Наданні консультацій батькам дітей різних вікових груп та вихователям з питань ефективного виховного впливу на дітей з метою виховання гармонійно розвиненої особистості;

· Систематичному підвищенні професійної компетентності практичного психолога шляхом участі у навчально-методичних семінарах.

З метою вирішення поставлених завдань робота велася за основними напрямками психологічної служби:

1. Психодіагностична робота

2. Консультаційна робота

3. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

4. Психологічна просвіта

5. Організаційно-методична робота

6. Зв’язки з громадськістю

На основі плану роботи практичного психолога ЗДО «Світлячок» на 2018 – 2019 навчальний рік була проведена робота така робота:

· вивчення психологічної адаптації новоприбулих дітей;

· профілактика дезадаптації новоприбулих дітей;

· психолого-педагогічне вивчення індивідуальних особливостей дітей та проведення розвивально-відновлювальної роботи на інтелектуальний розвиток та зменшення проявів небажаної форми поведінки в дітей;

· вивчення готовності дітей до навчання в школі;

· психологічна просвіта та підвищення психологічної компетентності вихователів та батьків;

Протягом вказаного періоду робота психолога велася регулярно, з усіх напрямків і забезпечувала належне психологічне управління навчально-виховним процесом, сприяла максимальному психологічному, особистісному й індивідуальному розвитку дитини; допомагала педагогічним працівникам і батькам у пізнанні дітей, усвідомленні їх індивідуальних особливостей, у підборі найбільш вдалих і ефективних методів і прийомів спілкування, що дає змогу вихованцям садочка вирости активними, оптимістичними, творчими і порядними людьми.

Робота медичного персоналу

Безумовно, щаслива дитина – це здорова дитина. Весь освітньо-виховний процес мав валеологічну спрямованість, використовувались здоров’язберігаючі, здоров'яформуючі технології. Постійно велась робота по формуванню правильної постави, профілактики плоскостопості. Загартування, та реалізація програми валеокорекції дали можливість знизити показники простудної захворюваності.

Завідувач та медична сестра Нагорна Л.В. постійно контролювали дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, рухового режиму, санітарний стан.

В закладі працює досвідчений лікар-педіатр Князь Г.М., яка здійснює медогляд дітей, огляди дітей перед щепленнями та, при потребі, робить необхідні призначення. Для лікування верхніх дихальних шляхів у фізкабінеті ЗДО є інгалятор Небулайзер та тубус-кварц.

Щомісяця діти вживають кисневі пінки для оздоровлення та зміцнення імунної системи, які проводить Горевич О.А.

Відвідування дітьми закладу є також показником не тільки стану здоров’я дітей, але і рівня психологічного комфорту у групах. Однак, на жаль, відношення деяких батьків до необхідності систематичного відвідування дитиною групи залишає бажати кращого. Причинами тривалих пропусків також є: неплатіжоспроможність батьків, перебування матерів у відпустці по догляду за дитиною, яка вже відвідує ДНЗ. Також на відвідування дітей закладу позначились карантини по вітряній віспі (групи «Волошка», «Вишенька», «Веселинка»). Це все вплинуло на середній показник відвідуваності,який склав 75 %.

Організація харчування

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

Середня вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2018/2019 навчальному році встановлено 30 грн. Батьки вносять плату за харчування у розмірі 20 гривень від вартості харчування за день. На жаль, щомісяця ми маємо заборгованість по батьківській оплаті. Тому з батьками проводиться індивідуальна робота вихователями усіх вікових груп.

Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2018-2019 навчальному році здійснювалось за перспективним меню. За результатами аналізу виконання норм харчування за звітній період складає 82-83%. У порівняні з 2018 роком збільшились показники виконання натуральних норм харчування.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей. Аналіз виконання норм харчування показав, що в середньому на протязі року виконано норми з м’яса на 78%, риби на 100%, молока на 42%, сир кисломолочний на 100%, яйця на 100%, овочі на 97%, фрукти на 45 %, соки на 50 %.

На осінньо-зимовий період заклад здійснює заготовку овочів та ягід у вигляді засолки огірків, помідорів та заморозки ягід для компотів і киселів. Було заморожено 150 кг чорної смородини, вишень, малини, порічок. Засолено 180 кг огірків та помідорів.

На зимовий період заклад був повністю забезпечений необхідними овочами.

Перспективні та поточні заявки подавались своєчасно. Продукти постачальниками завозились вчасно, були якісними, відповідали замовленню, завжди надавались супроводжувальні документи. Протягом навчального року стан матеріально-технічного забезпечення харчоблоку та груп відповідав достатньому рівню (харчоблок забезпечений посудом та кухонним інвентарем; обладнання знаходилось у справному стані).

Аналіз кадрового забезпечення харчоблоку дозволяє зробити висновок, що харчоблок укомплектований кадрами відповідно до штатного розпису, всі мають спеціальну фахову освіту. Кухарі мають достатню професійну компетентність.

Режим харчування вихованців цілком відповідав режиму роботи дошкільного навчального закладу. Інтервали між прийомами їжі строго витримувались. Протягом навчального року у закладі перебували діти пільгового контингенту. Загальний контроль за станом харчування здійснював завідувач закладу та медична сестра.

Створення умов щодо безпеки життєдіяльності

учасників освітнього процесу

Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Дана робота ведеться в таких напрямках:

· Створення безпечних умов для перебування дітей.

· Організація догляду за дітьми.

· Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.

· Навчально-виховна робота з дітьми з питань БЖД.

· Робота з батьками.

Кожен працівник ЗДО «Світлячок» проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Своєчасно видавались накази про організацію роботи, щодо запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму.

Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року розроблено пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят та відпусток батьків в літній період, вимог безпеки при проведенні Новорічних свят.

Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах. Були освітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час навчально-виховного процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні правила улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування ДНЗ.

З метою запобігання дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності проводилися наступні види контролю:

· адміністративно-громадський контроль за станом з охорони праці, дотриманням правил пожежної безпеки (щомісячно), за проведенням та реєстрацією інструктажів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки (щоквартально), за проходженням медогляду працівниками (2 рази на рік);

· попереджувальний контроль за створенням умов щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму у групах , обсягу знань дітей з безпеки.

Неприємний випадок стався на початку навчального року, коли матір’ю вихованця працівників закладу було звинувачено в травмуванні дитини з групи «Волошка». Тоді весь колектив боляче переживав ситуацію. І хоч справедливість перемогла, та все ж залишився глибокий неприємний слід. Закликаю Вас, шановні колеги, завжди бути толерантними, терплячими, вихованими у спілкуванні з батьками наших вихованців та бажаю, щоб такі ситуації ніколи більше не повторювались.

Матеріально-технічна база

Закладу дошкільної освіти «Світлячок» вже більше 45 років. Життя вимагає постійних реконструкцій та оновлень. Це питання є одним із основних у діяльності завідувача.

На території закладу з’явився новий казковий куточок, метеорологічний куточок для проведення дослідів та спостережень.

В 2018 році силами батьків закінчена добудова альтанки. Для цього зарахунок міської ради закуплена дошка для настилання підлоги на суму 6500 грн..

Закуплено фарби на 6500 грн., якою бу3ло пофарбовано батьками все обладнання на території ДНЗ.

За рахунок благодійних внесків батьків закуплено шафу на суму

6 000 грн. для дитячих костюмів; шафу для зберігання хліба та зберігання кухонного інвентаря на суму 5 000 грн.

За рахунок управління освіти та міського бюджету закуплено дитячі чашки, тарілки; миски з нержавіючої сталі для харчоблоку на суму 18 000 грн.

Також за рахунок управління освіти та бюджету міської ради в 2018 закуплено:

канцтовари на суму 4 450 грн;

4 вогнегасники;

миючі на суму 10 000 грн.;

В 2019 р. за рахунок бюджету міської ради та управління освіти придбано:

медичні препарати на суму 2000 грн.

- дитячі покривальця на суму 18 тисяч 700 гривень;

- бойлери, тени для них – 16 тисяч гривень;

- посуд – 25 тисяч гривень;

- дошка столярна – 6 тисяч гривень:

- фарба – 1450 грн.

Хочу подякувати Благодійному фонду «Світлячок» за розуміння наших проблем та їх вирішення. Як повідомила голова Благодійного фонду, на його рахунок надійшло 13 600 грн. Для нашого закладу дошкільної освіти Фонд придбав:

Господарські та будівельні матеріали на суму 4 731 грн. 50 коп.

Методична література , а саме програма розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля», на суму 609 грн.

Підписана фахові періодичні видання на суму 4 883 грн. 35 коп.

Сік фруктовий (для кисневих коктейлів) на суму 504 грн.

Костюм Діда Мороза – 1743 грн.

Дитячі музичні інструменти для шумового оркестру – 1129 грн. 15 коп.

Тож дякую, шановні батьки, а особливо голові Благодійного фонду Паучек О.Ю. за клопітку, добросовісну роботу.

Відрадно те, що в цьому році, вперше, міська рада виділила на оздоровлення по одному окладу не тільки педагогічним працівникам, а й технічному персоналу. Також вихователям логопедичних груп встановлено відпустку 56 календарних днів.

Ми дуже любимо наш садок. І кожен старається, щоб тут ставало ще затишніше . Тож в цьому році було висаджено багато дерев, кущів і квітів. Частину дерев (сосни, дуб) накопали в лісі. Чимало багаторічних квітів принесли батьки та працівники ДНЗ. За кошти благодійного фонду (720 грн.) батьки прикрасили садок квітами. Частину кущів подарувала бригада з озеленення міської ради. Реконструювали нашу круглу клумбу. Тепер там , серед квітів, можна присісти відпочити, поспілкуватися. Дякую всім, хто долучився до створення затишку.

Багато зроблено за цей рік, але є проблеми, які самотужки наш заклад вирішити не може. Одна з них – ремонт музичного та спортивного залу, ремонт сходових клітин.

Потребують заміни дитячі ліжечка, шафи для роздягання в групах «Вишенька», «Дзвіночок».

Є потреба в придбанні сучасної оргтехніки для груп та кабінету медсестер, сучасної мультимедійної техніки.

Було б дуже добре, якби виділялись кошти на мілкі господарські потреби, адже проблеми виникають чи не кожного дня.

Шановні колеги, батьки!!!

Я особисто та вихованці ЗДО «Світлячок» щиро вдячні Вам за те, що Ви - не байдужі, що Вас цікавить кожна прожита дитиною хвилина в нашому дошкільному закладі. Завдяки Вашій турботі діти зростають здоровими та щасливими. Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками, партнерами.

Зібратись разом - це початок, триматись разом - це прогрес, працювати разом - це успіх!

 

 

Пошук

Календар
«  Травень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Архів записів

Друзі сайту