Субота
29.01.2022
11:50
Вітаю Вас Гість
RSS
 
ДНЗ "Світлячок"
Головна Реєстрація Вхід
Статут ЗДО "Світлячок" »
Меню сайту

Наше опитування
Як ви оцінюєте навчально-виховну роботу ДНЗ?
Всього відповідей: 64

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

...

Форма входу

1. Загальні положення

1.1. Дошкільний навчальний заклад "Світлячок" (далі — дошкільний заклад) «Світлячок» створений Обухівською міською радою.

 

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу: м.Обухів 08700, вул. Радянська, 24; телефон :5 -12 -30: 5 -10-87 .

1.3. Засновником дошкільного закладу є .

Засновник (або уповноважений ним орган) здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організує будівництво й ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.

1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп установленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах державного казначейства.

1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, для її фізичного, розумового і духовного розвитку, формування її життєвої компетентності.

1.7. Діяльність дошкільного закладу спрямовується на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

· збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей шляхом використання інноваційних здоров`язберігаючих технологій: казко терапія, сміхотерапія, арт-терапія;

· формування всебічно розвиненої особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів дітей;

· виховання моральних якостей у дітей дошкільного віку шляхом ознайомлення їх з літературно-митстецькою спадщиною Обухівщини.

· дошкільний навчальний заклад здійснює національне і патріотичне виховання за педагогічною спадщиною С.Ф.Русової та є опорним за даним напрямом;

· здійснення естетичного виховання засобами театральної, образотворчої діяльності та народно-прикладного мисттецтва. Виявлення та розвиток художньо-творчих здібностей та нахилів у дітей;

· формування екологічної свідомості та екологічного мислення, які закладають основи захисту природного середовища;

· розвиток економічних знань у дітей через ознайомлення з природою, ігровою діяльністю, математикою, грамотою;

· виховання позитивних якостей особистості через ознайомлення з працею дорослих в поєднанні з громадянським вихованням;

· формування знань про права та обов`язки людини занесених до «Конвенції про права дитини»

· виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, національних цінностей українського народу, забезпечення соціальної адаптації дітей , готовності продовжувати освіту.

1.8. Дошкільний заклад самостійно ухвалює рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про дошкільний навчальний заклад та даним Статутом.

1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

· реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

· забезпечення рівня дошкільної освіти згідно з державними вимогами до її змісту, рівня та обсягу;

· дотримання фінансової дисципліни й збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом і юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

2. Комплектування дошкільного закладу

2.1. Дошкільний заклад розрахований на 6 різновікових груп.

2.2. Групи комплектуються за одновіковмтими та різновіковими ознаками.

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи: 5 груп загального розвитку. 1 група – група компенсую чого типу з вадами мови.

2.4. Наповнюваність груп дітьми становить: у ясельних групах – 15 осіб, у садових групах – 20, різновікові – 15..

2.6.Прийняття дітей до дошкільного закладу здійснює його керівник упродовж календарного року. Зарахування до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Вони також мають пред’явити:

· медичну довідку про стан здоров’я дитини;

· довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

· свідоцтво про народження дитини;

· виписка з протоколу засідання міської медико-педагогічної комісії

· документ для встановлення батьківської плати.

2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі за таких обставин:

· хвороба дитини;

· карантин;

· санаторне лікування дитини;

· відпустка батьків або осіб, які їх заміню

· літній оздоровчий період (75 днів).

2.8. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватися:

· за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

· на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, який унеможливлює її подальше перебування у дошкільному закладі цього типу;

· у разі несплати без поважних причин батьками (або особами, які їх замінюють) плати за харчування дитини протягом двох місяців.

2.9. Адміністрація дошкільного закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів.

 

 

 

3. Режим роботи дошкільного закладу

3.1. Дошкільний заклад працює за п`ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин .

Вихідні дні — субота, неділя, святкові.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: початок роботи – 7годин 30 хвилин, закінчення 18 годин 00 хвилин.

3.3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу:

- ясельні групи - 7.30 – 18.00

- молодші групи - 7.30 – 18.00

- середні групи - 7.30 - 18.00

- старші групи - 7.30 – 18.00

 

 

 

 

4. Організація освітнього процесу в дошкільному закладі

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня й закінчується 31 травня наступного року.

Оздоровчий період у дошкільному закладі триває з 1 червня по 31 серпня.

4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи дошкільного закладу схвалює Педагогічна рада закладу, затверджує — керівник дошкільного закладу і погоджується з управлінням освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради.

План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з Обухівською санепідстанцією..

4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та реалізується згідно з Державною базовою програмою « Я у світі», програмою «Впевнений старт для дітей старшого дошкільного віку, навчально-методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

4.6. Дошкільний заклад організує освітній процес за такими пріоритетними напрямами:

· гуманітарний

· оздоровчий

4.7. Дошкільний заклад надає додаткові освітні послуги: англійська мова, хореографія.

 

5. Організація харчування дітей у дошкільному закладі

5.1. Харчування дітей у дошкільному закладі організується відповідно до Інструкції з організації харчування у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 р. № 298/227.

5.2. Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюють підприємства всіх форм власності м.Обухова .

 

5.3. У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування.

 

 

5.4. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладанням продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

 

6. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється дитячою консультацією при Обухівській ЦРЛ на безоплатній основі та штатним медичним персоналом дошкільного закладу. .

6.2. Медичний персонал проводить лікувально-профілактичні заходи, зокрема, обов’язкові медичні огляди, здійснює контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом і якістю харчування.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

7. Учасники освітнього процесу

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу в дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, завідуюча, методист, вихователі, вчитель-логопед, практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичний керівник, керівник гуртка , медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють.

ДНЗ забезпечує підготовку дітей 5-річного віку до навчання у загальноосвітній школі.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: Подяка Обухівської міської ради, Подяка Обухівського міського голови, грамота управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради, премія дошкільного закладу..

7.3. У сфері дошкільної освіти дитина має права на:

· безпечні та нешкідливі для її здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

· захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

· захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психічного насильства, приниження гідності;

· здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

· обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

· звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

· брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

· відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

· захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

7.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

· своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі в установленому порядку;

· своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

· стежити за станом здоров’я дитини.

7.6. Педагогічну діяльність у дошкільному закладі може здійснювати особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, професійно-практичну підготовку, а також фізичний і психічний стан якої дає змогу виконувати професійні обов’язки.

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього трудового розпорядку .

7.8. Педагогічні працівники мають право:

· вільно вибирати педагогічно доцільні форми, методи та засоби роботи з дітьми;

· брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

· підвищувати кваліфікацію, брати участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

· проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

· вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

· отримувати соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

· об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонено законодавством;

· захищати професійну честь та власну гідність.

· інші права, що не суперечать Законодавству України

7.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

· виконувати цей Статут, Правила внутрішнього розпорядку , умови контракту чи трудового договору;

· дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність кожної дитини та її батьків;

· забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психічного насильства;

· брати участь у роботі Педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

· виконувати накази та розпорядження керівництва.

 

7.10. Педагогічних та інших працівників приймає на роботу до дошкільного закладу його керівник.

7.11. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичного та психічного здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.12. Працівники дошкільного закладу відповідно до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди.

7.13. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка проводиться, як правило, раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011 .

7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, Правила внутрішнього розпорядку для працівників закладу , не виконують посадових обов’язків, умов Колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають посаді, яку обіймають, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

 

8. Управління дошкільним закладом

8.1. Управління дошкільним закладом здійснює його засновник — Обухівська міська рада..

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідуючий , який призначається і звільняється з посади засновником або уповноваженим ним органом управління освітою з дотриманням чинного законодавства.

Керівник дошкільного закладу:

· відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення належного рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу;

· здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

· діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

· розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу; відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

· приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

· видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

· затверджує штатний розклад за погодженням із засновником (власником) дошкільного закладу;

· контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

· затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

· забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей та працівників;

· контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їхнім віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

· підтримує ініціативи щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

· організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

· щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу на конференціях колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі — Педагогічна рада.

До складу Педагогічної ради входять:керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники , інші спеціалісти . До складу Педагогічної ради можуть входити голови батьківських комітетів.

Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою Педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом .

Педагогічна рада закладу:

· розглядає питання освітнього процесу в дошкільному закладі та ухвалює відповідні рішення;

· організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

· ухвалює рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота Педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань Педагогічної ради становить 4 рази на рік.

 

 

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, яка скликається не рідше ніж раз на рік.

Кількість учасників Конференції від працівників дошкільного закладу становить 25 осіб , батьків — 50 .

Термін їхніх повноважень становить 1 рік.

Рішення загальних зборів ухвалюються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

· обирають Батьківський комітет дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни їхніх повноважень;

· заслуховують звіт завідуючої ДНЗ, голови батьківського комітету дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дає їй оцінку таємним або відкритим голосуванням;

· розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської роботи дошкільного закладу;

· затверджують основні напрями вдосконалення роботи та розвитку дошкільного закладу.

8.5. У період між загальними зборами діє батьківський комітет дошкільного закладу.

Кількість засідань батьківського комітету визначається за потребою.

Засідання батьківського комітету дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

Рада закладу організує збори батьків вихованців ДНЗ, розглядає питання поліпшення умов здобуття дітьми дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників освітнього процесу, погоджує зміст та форми роботи з педагогічної освіти батьків.

 

9. Майно дошкільного закладу

9.1Обухівською міською радою дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, спортивні та ігрові майданчики.

10. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

· засновника;

· відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

· батьків або осіб, які їх замінюють;

· добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб.

10.2. Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:

· придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

· отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;

· здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для здійснення освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3. Статистична звітність 85 –К про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується дошкільний заклад.

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється централізованою бухгалтерією управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради. .

11. Контроль за діяльністю дошкільного закладу

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, яка проводиться раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевим органом виконавчої влади — управлінням освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради..

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, що не стосується освітнього процесу встановлює засновник дошкільного закладу – Обухівська міська рада..

 

 

 

12. Створення, реорганізація та ліквідація

дошкільного навчального закладу.

 

12.1. Створення, реорганізація та ліквідація дошкільного закладу здійснюється у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

12.2. Засновник комунального дошкільного закладу не має права безпідставно ліквідувати його, зменшувати площу території, а також здавати в оренду приміщення (будівлі).

12.3. В разі ліквідації комунального дошкільного закладу, все майно, земельна ділянка, будівлі, споруди та обладнання переходять засновнику – до Обухівської міської ради.

 

 

Керівник закладу: _______________

(особистий підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пошук

Календар
«  Січень 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Архів записів

Друзі сайту